Fitbody Team

Дејан Паунов

Дејан Паунов

IFBB Men's Physique Competitor

2016-Bodybuilding Juniors 3 place, 2019 men's physique Juniors 3 place

Зоран Василов

Зоран Василов

Fitness & Nutrition

Храната што ја јадеме игра витална улога во тоа како изгледаме и се чувствуваме. Редовното вежбање е важно, но според истражувањата, исхраната има најголемо влијание врз нашиот изглед, здравје и кондиција.

Наталија Василова

Наталија Василова

Нутриционист и Фитнес Тренер

Исхраната е биохемиски и физиолошки процес со кој организмот користи храна за да го одржи својот живот. Вклучува голтање, апсорпција, асимилација, биосинтеза, катаболизам и екскреција. Науката која го проучува физиолошкиот процес на исхрана се нарекува нутриционистичка наука (исто така и наука за исхрана).